Disclaimer

Eigendommen en uitsluitingen.


Voor alle duidelijkheid wijst Marmer & Terrazzo ( Dream at Night B.V.). t.a.v. de website www.marmerterrazzo.nl de website op het volgende:


De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van Dream at Night B.V. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marmer & Terrazzi en of Dream at Night B.V. om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan.


Ondanks de grootste zorg en aandacht die Marmer & Terrazzo aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.


De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Marmer & Terrazzo behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.


Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.


Marmer & Terrazzo en Dream at Night B.V. sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.


Dream at night
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
Google+